Om / About

Din Konst är ett tillfälligt ”pop-up” galleri skapat som ett konstverk i sig under konstresidenset Kultivera 1- 31 augusti, iden bygger på en interaktion med konsten som medel. Att skapa ett galleri för samtidskonsten, med fokusering på det lokala kulturlivet. Att visa på konstens förmåga till möten och att utnyttja dessa för att skapa förståelse människor emellan. Konst är en förenande kraft oavsett uttrycks form, vilken till sin natur samtidigt både ställer frågor och ger svar.

/Karl Larsson

EN:
Din Konst is a temporary ”pop-up” gallery created as an artwork during the art residency Kultivera 1-31 august. The idea of the art as something that creates intreaction between people. Din Konst is an contemporary gallery / art space with an focus on local culture. To show the capability of art as a connector and factor for differnt people to create mutal respect for eachoter. Art is a pull together force no matter expression, that to its nature at the same time gives answer and creates questions.

/Karl Larsson

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s