UTSTÄLLNING- Marcus Gyllborg (2014-08-16)

Baltic Dreams-

Baltic Dreams är en samling med bilder ifrån en upptäckts resa till det Baltiska länderna under våren 2014. Estland, Lettland och Litauen är tre små mytomspunna länder som har delat mycket av deras historia och växlat härskare under århundraden. Regionen är nu i en fas där den unga generationen har vant sig vid självständighet och full medlemskap i EU och den äldre generationen fortfarnde har starka minnen ifrån den sovjetiska tiden bakom järn riddån. Baltic Dreams är ett projekt som skildrar det vardagliga livet i Baltikum, en blandning av samhällets, invånarnas och mina egen drömmar om framtiden och det förflutna livet i Baltikum.
-Marcus Gyllborg

marcusgyllborg.com
instagram: mgbooka

Lördag 16 Augusti.

Välkommna!

————————————————————–

Som en del av 24-timmars workshop här på Kultivera konstresidens så kommer Macus Gyllborg att ställa ut sina fotografier på galleri Din Konst. Alla välkomna, vi tillsammans med Marcus kommer att sätta upp konsten/ fotografierna för att sedan ha en utställning.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s